Nieuws

De Wmo in 2020

Eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand.

U betaald in 2020 een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Hiervoor wordt niet meer naar uw inkomen of vermogen gekeken. Het maakt niet uit of u veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage blijft hetzelfde.

Wanneer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen?

- U bent getrouwd of u heeft een partner, en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

- Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft.

- U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).