Nieuws

In de maand december komt er altijd veel op je af. Allerlei dingen moeten misschien nog geregeld worden voor het einde van het jaar. Soms zijn het zaken waar je even de tijd voor moet nemen en/of die best belangrijk zijn maar waarvan je niet altijd weet wat nu het beste is. Eén van die zaken is je zorgverzekering. Bij de meeste Zorgverzekeraars zijn inmiddels de premies bekend, maar wat zit er nu eigenlijk allemaal in de Basisverzekering en welke aanvullende verzekeringen zijn er en kom ik daar voor in aanmerking.

Kan ik eventueel ook veranderen van Zorgverzekeraar. Ja dat kan, mits je geen schulden of achterstallige betalingen hebt bij je huidige Zorgverzekeraar. Heb je die nog wel, dan moet die eerst volledig zijn afgelost voordat je kan veranderen. Betaal je momenteel bestuursrechtelijke premie aan het CJIB omdat je door je Zorgverzekeraar bent aangemeld bij het CAK als wanbetaler dan kun je ook niet van Zorgverzekeraar veranderen.

Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen en wil je voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?

Woon je in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen, maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) die Orionis Walcheren samen met zorgverzekeraar CZ aanbiedt.

Jou voordeel

  1. Orionis Walcheren betaalt mee aan je zorgverzekering.
  2. Je krijgt korting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering.
  3. Je krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten.
  4. De premie wordt automatisch betaald als je een bijstandsuitkering heeft.

Kies een pakket dat bij je past

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van je aanvullende verzekering.

  1. Heb je weinig zorgkosten? Dan is pakket Gemeenten Start een goede keuze.
  2. Maak je vaak gebruik van je zorgverzekering en heb je veel zorgkosten? Kies dan Gemeenten Extra Uitgebreid.

Premies op een rij

De premie voor de (collectieve) basisverzekering in 2018 is € 108,11 per maand.

Hieronder zie je het bedrag dat je zelf per maand betaalt wanneer je in Vlissingen woont. 

Premie totaal (inclusief aanvullende verzekering)

Normaal

 Zelf betalen

 Korting

Basisverzekering + Gemeenten Start

€  138,40

  €  118,71

 €    19,69

Basisverzekering + Gemeenten Extra Uitgebreid

€  165,05

  €  133,49

 €    31,56 

 

Hieronder zie je het bedrag dat je zelf per maand betaalt wanneer je in Middelburg of Veere woont. 

Premie totaal (inclusief aanvullende verzekering)

Normaal

 Zelf betalen

 Korting

Basisverzekering + Gemeenten Start

€  138,40

  €  121,71

 €    16,69

Basisverzekering + Gemeenten Extra Uitgebreid

€  165,05

  €  128,49

 €    36,56

Kom je in aanmerking?

Je komt voor de CZG in aanmerking als je op Walcheren woont, een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Het eigen vermogen voor een alleenstaande mag niet hoger zijn dan € 5.940,00 en voor een alleenstaande ouder en/of echtpaar niet hoger dan € 11.880,00,00.

Je hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen van jou en je eventuele partner lager is dan de bedragen die in deze tabel staan. 

Indicatie maximum netto maandinkomen met vakantiegeld

Vlissingen

 Middelburg

 Veere

Alleenstaande of alleenstaande ouder tot de AOW-leeftijd

1085,00

 € 1282,00

 € 1282,00

Alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd

1219,00

 € 1441,00

 € 1441,00

Gehuwden/samenwonenden tot de AOW-leeftijd

1550,00

 € 1832,00

 € 1832,00

Gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd

1666,00

 € 1969,00

 € 1969,00

Deze bedragen gelden voor 2017. Vanaf 1 januari 2018 wijzigen deze bedragen. 

Snel en eenvoudig overstappen?

Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kies je gemeente. Je kunt hier ook lezen welke verzekering het beste bij je past en welke kosten vergoed worden.

Heeft je vragen?

Voor vragen over de zorgverzekering kunt je terecht bij het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82, 4331 LW Middelburg. Je kan ook bellen met CZ via telefoonnummer 088-5557777.

Wilt je meer weten over inkomensgrenzen, vermogen of andere voorwaarden? Kijk dan op

www.orioniswalcheren.nl bij Geldzaken. Je kan ook tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Orionis Walcheren via telefoonnummer 0118-432700.

Hieronder staat aangegeven wat de verschillen zijn tussen de aanvullende verzekering Gemeenten Start en Gemeenten Extra Uitgebreid.

Het verschil tussen beiden is VET afgedrukt. 

BV: basisverzekering           AV: aanvullende verzekering

Gemeente Start

Gemeente Extra Uitgebreid

Fysiotherapie

 BV: Gecontracteerd: Chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Etalagebenen vergoeding van 37 behandelingen per 12 mnd. Artrose 12 behandelingen per 12 mnd. Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100%, max 9 behandelingen per jaar. Niet-gecontacteerd: 75% max 9 behandelingen per jaar.

Fysiotherapie

BV: Gecontacteerd: Chronische aandoeningen vergoeding vanaf de 21ste behandeling. Etalagebenen vergoeding van 37 behandelingen per 12 mnd. Artrose 12 behandelingen per 12 mnd. Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 27 behandelingen per jaar. Niet-gecontracteerd: 75% max 27 behandelingen per jaar.

Tandheelkunde

BV: Gecontracteerd: 100%. Niet-Gecontracteerd:  75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 75% max 250 euro per jaar.

Tandheelkunde

BV: Gecontracteerd: 100%. Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 570 euro per jaa

Brillen en lenzen

BV: Gecontracteerd: alleen bij medische indicaties (eigen bijdrage van 57,50 per glas).

Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 100 euro per 2 jaar.

Hoortoestel

BV: Gecontracteerd: tot 18 jaar: 100% vanaf 18 jaar: 75%. Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 100 euro per hoortoestel.

Steunzolen

AV: 100% max 60 euro per jaar.

Brillen en lenzen

BV: Gecontracteerd: alleen bij medische indicaties (eigen bijdrage van 57,50 per glas).

Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 180 euro (enkelvoudig) 280 euro (meervoudig) per 2 jaar.

Hoortoestel

BV: Gecontracteerd: tot 18 jaar: 100% vanaf 18 jaar 75%. Niet-gecontracteerd: 75% van de nota tot max 75% van het afgesproken tarief.

AV: Gecontracteerd: 100% max 300 euro per hoortoestel.

Steunzolen

AV: 100% max 180 euro per jaar.

Alternatieve geneesmiddelen

AV: 100% max 40 euro per dag, max 200 per jaar.

Alternatieve geneesmiddelen

AV: 100% max 40 euro per dag, max 500 per jaar.

Reiskosten ziekenbezoek

Geen dekking.

Reiskosten ziekenbezoek

AV: 100% max 250 euro per jaar.

Cursussen patiëntenvereniging

AV: 100% max. 50 euro per jaar.

Cursussen patiëntenvereniging

AV: 100% max 250 euro per jaar.